UAB "KONSULTUS"

info@konsultus.lt

 

Marijampolės biuras
P. Cvirkos g. 6, Marijampolė
Mob.tel. (640) 15111 


Kauno biuras
Raudondvario pl. 150, Kaunas
Mob. tel. (640) 15222

Mokymų reglamentas

Šis atvirųjų seminarų reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato rengiamų seminarų tvarką bei seminaro dalyvio (toliau - Dalyvis) ir KONSULTUS bendrąsias tarpusavio teises ir pareigas.

 

1. Seminaro organizavimo tvarka ir dalyvavimo sąlygos.

 

1.1. Dalyvis interneto svetainėje www.konsultus.lt užpildo paraišką, prieš tai patvirtindamas, kad su šiuo Reglamentu susipažino, ir gauna išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui už dalyvavimą seminare.

 

1.2. KONSULTUS ne vėliau kaip per 48 valandas patvirtina paraiškos priėmimą arba atmetimą paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu. Nuo patvirtinimo pranešimo momento laikoma, kad sutartis tarp KONSULTUS ir Dalyvio dėl dalyvavimo seminare yra sudaryta ir turi juridinę galią.

 

1.3. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki seminaro pradžios KONSULTUS seminaro Dalyviui parengia vieną seminaro dalomosios medžiagos komplektą. Dalomosios medžiagos komplekto kaina yra 90% seminaro dalyvio kainos.

 

1.4. Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki seminaro pradžios KONSULTUS seminaro Dalyviui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, išsiunčia priminimą apie seminarą, seminaro darbotvarkę ir nuorodas, kaip galima rasti seminarą.

 

1.5. Seminaro dieną renginio pradžioje KONSULTUS seminaro dalyviui įteikia seminaro dalomąją medžiagą, PVM sąskaitą faktūrą.

 

1.6. Po seminaro KONSULTUS dalyviui išrašo seminaro dalyvio pažymėjimą, kurį įteikia seminaro pabaigoje arba išsiunčia paštu, registracijos anketoje nurodytu adresu per 10 darbo dienų po seminaro.

 

2. Apmokėjimo sąlygos.

 

2.1. Seminaro dalyvio mokestis, nurodytas išankstinėje sąskaitoje - faktūroje turi būti sumokėtas iki renginio.

 

2.2. Apmokėti už renginį galima tik pavedimu lėšas sumokant į specialiai mokymų organizavimui skirtą sąskaitą (LT43 7044 0600 0611 0906, AB "SEB bankas" Banko kodas 70440). Mokėti už seminarą seminaro vietoje galimybės nėra.

 

2.3 Nuolaidos taikomos seminarams, kurių kaina yra ne mažesnė kaip 400,00 Lt (be PVM).

 

3. Renginio atšaukimas, datos ir/ar vietos keitimas

 

3.1. KONSULTUS turi teisę vienašališkai be įspėjimo atšaukti seminarą arba pakeisti seminaro datą ir/ar vietą. Seminaro atšaukimo atveju visi Dalyvio sumokėti mokesčiai jam grąžinami. Seminaro datos ar vietos pakeitimo atveju Dalyvio sumokėti mokesčiai jam grąžinami, jei Dalyvis iki seminaro pradžios, gavęs pranešimą žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu apie pakeitimus, raštu (faksu  (37) 406830  arba paštu: Raudondvario pl. 150, Kaunas) praneša KONSULTUS apie atsisakymą dalyvauti seminare. Dalyvio nuostoliai šiuo atveju neatlyginami.

 

4. Registracijos renginyje atšaukimas

 

4.1. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti seminare, vienašališkai nutraukdamas sutartį ir apie tai pranešdamas KONSULTUS:

 

4.1.1. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki seminaro pradžios likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms – grąžinama įmoka pagal išrašytą avansinio mokėjimo sąskaitą .

 

4.1.2. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki seminaro pradžios likus mažiau kaip 3 dienoms jis moka įmonei KONSULTUS 50% dalyvio mokesčio kompensaciją nuo seminaro kainos, nurodytos išankstinėje sąskaitoje faktūroje arba 80% sumokėtos sumos užskaitoma kitam KONSULTUS seminarui.

 

4.1.3. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki seminaro pradžios likus mažiau kaip 24 valandoms arba neatvyksta į seminarą, jis moka įmonei KONSULTUS 100% dalyvio mokesčio kompensaciją nuo seminaro kainos, nurodytos išankstinėje sąskaitoje faktūroje arba 50% sumokėtos sumos užskaitoma kitam KONSULTUS seminarui.

 

5. Baigiamosios nuostatos

 

5.1. Visos su šia Sutartimi susijusios pretencijos KONSULTUS turi būti pateiktos raštu ir įteiktos ne vėliau kaip seminaro organizavimo dieną.

 

5.2. Vis su Sutartimi susijusi informacija perduodama paraiškoje nurodytais Dalyvio adresais ir interneto svetainėje www.konsultus.lt nurodytais KONSULTUS adresais.

 

Reglamentas patvirtintas 2009 10 09 dienos direktoriaus įsakymu.